Přeskočit na navigaci

LoginResp Login(LoginReq req)

Metoda pro ověření komunikujícího uživatele. Vstupem je objekt LoginReq, který obsahuje dva atributy hash a přidělený loginName. Výstupem je objekt LoginResp, ve kterém se vrací řetězec sessionId. Tento řetězec je nezbytné posílat v hlavičce každého požadavku.

LoginReq 

Název

Typ

Popis

loginName

varchar(40)

Název loginu

hash

varchar(max)

Vypočtený podle kapitoly 2.2


LoginResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(4000)

Popis návratové hodnoty

sessionId

varchar(32)

Řetězec, který je nutné dále odesílat hlavičce každého požadavku


LogoutResp Logout(LogoutReq req)

Metoda sloužící k odhlášení komunikujícího uživatele. Na vstupu je objekt LogoutReq, kteý obsahuje atribut sessionId z metod Login. Výstupem je objekt LogoutResp.

LogoutReq

Název

Typ

Popis

sessionId

varchar(32)

Řetězec, pomocí kterého proběhne odhlášení

LogoutResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(4000)

Popis návratové hodnoty


CustomerResp SendCustomer(CustomerReq req)

Odešle zákazníka z dealerského systému do systému CRM. Na vstupu je objekt CustomerReq. Na výstupu je objekt CustomerResp, kde se odesílá ID zákazníka ze systému CRM a pokud má odesílaný zákazník status „Pan“ nebo „Paní“, odesílá se také ID kontaktní osoby ze systému CRM. Tyto údaje jsou důležité při odkazování mezi jednotlivými objekty. Pokud chcete editovat, tak přes tuto proceduru jdou editovat pouze údaje o zákazníkovi. Údaje o kontaktní osobě se musí editovat pomocí metody SendContactPerson. Editace automaticky proběhne, pokud vyplníte ID zákazníka ze systému CRM a bude tento zákazník nalezen. Pokud ID zákazníka nevyplníte tak se metoda zákazníka pokusí vyhledat podle IČ a názvu zákazníka, případně podle adresy nebo emailu. V případě nalezení dojde k editaci zákazníka, jinak bude založen nový.

CustomerReq

Název

Typ

Číselník

Popis

Povinný

idCustomer

varchar(12)

 

ID koncového zákazníka ze systému CRM

Vždy, pokud je k dispozici

idCustomerDealer

varchar(20)

 

ID koncového zákazníka z dealerského systému

Vždy

status

int

3.1

Status zákazníka

Vždy

ico

varchar(10)

 

IČO (Jen pokud je vybrán status „Firma“)

Vždy, pokud je vybrán status zákazníka „Firma“

dic

varchar(15)

 

DIČO (Jen pokud je vybrán status „Firma“)

Vždy, pokud je vybrán status zákazníka „Firma“

customerName

varchar(50)

 

Název zákazníka (Jen pokud je vybrán status „Firma“)

Vždy, pokud je vybrán status zákazníka „Firma“

vat

bit

1 – ano

0 – ne

Plátce DPH (Jen pokud je vybrán status „Firma“)

 

lawForm

int

3.2

Právní forma společnosti (Jen pokud je vybrán status zákazníka „Firma“)

 

titleBefore1

int

3.4

Titul před jménem (Jen pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“)

 

titleAfter1

int

3.5

Titul za jménem (Jen pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“)

 

titleBefore2

int

3.4

Titul před jménem (Jen pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“)

 

titleAfter2

int

3.5

Titul za jménem (Jen pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“)

 

firstName

varchar(20)

 

Jméno zákazníka

Vždy, pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“

lastName

varchar(40)

 

Příjmení zákazníka

Vždy, pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“

contactSource

int

3.3

Zdroj kontaktu

 

contactSourceText

varchar(30)

 

Textový popis zdroje kontaktu

 

fleet

int

3.6

Zákazník splňuje podmínky fleetové slevy

 

isDealer

bit

1 – ano

0 – ne

Zákazník je dealer

 

state1

int

3.8

Stát - hlavní (registrační) adresa

Vždy

city1

varchar(30)

 

Obec - hlavní (registrační) adresa

Vždy

street1

varchar(35)

 

Ulice - hlavní (registrační) adresa

 

houseNumber1

varchar(10)

 

Číslo popisné - hlavní (registrační) adresa

 

orientationNumber1

varchar(10)

 

Číslo orientační - hlavní (registrační) adresa

 

postalCode1

varchar(10)

 

PSČ - hlavní (registrační) adresa

Vždy

state2

int

3.8

Stát - korespondenční adresa

 

city2

varchar(30)

 

Obec - korespondenční adresa

 

street2

varchar(35)

 

Ulice - korespondenční adresa

 

houseNumber2

varchar(10)

 

Číslo popisné - korespondenční adresa

 

orientationNumber2

varchar(10)

 

Číslo orientační - korespondenční adresa

 

postalCode2

varchar(10)

 

PSČ - korespondenční adresa

 

note

varchar(4000)

 

Poznámka

 

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby ze systému CRM

Vždy, pokud je k dispozici a je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“

idContactPersonDealer

varchar(20)

 

ID kontaktní osoby z dealerského systému

Vždy, pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“

salutation

varchar(30)

 

Oslovení  (Jen pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“)

 

born

datetime

 

Datum narození (Jen pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“)

 

positionType

int

3.7

Firemní pozice

 

personalDataAgree

bit

1 – ano

0 – ne

Kontaktní osoba souhlasí s poskytnutím osobních dat a jejich využitím (Jen pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“)

 

email

varchar(75)

 

Preferovaný email – (zobrazuje se v systému CRM)

Vždy, pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“

cellPhone

varchar(75)

 

Preferovaný mobilní telefon  – (zobrazuje se v systému CRM)

Vždy, pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“

phone

varchar(75)

 

Preferovaná pevná linka (Jen pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“)

 

fax

varchar(75)

 

Preferovaný fax (Jen pokud je vybrán status zákazníka „Pan“ nebo „Paní“)

 

CustomerResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(4000)

Popis návratové hodnoty

idCustomer

varchar(12)

ID koncového zákazníka ze systému CRM

idContactPerson

varchar(12)

ID kontaktní osoby ze systému CRM


ContactPersonResp SendContactPerson(ContactPersonReq req)

Slouží k odeslání kontaktní osoby z dealerského systému do systému CRM. Vstupem metody je objekt ContactPersonReq a výstupem je objekt ContactPersonResp, kde se odesílá ID kontaktní osoby ze systému CRM. V případě vyplnění ID kontaktní osoby ze systému CRM dojde k editaci, pokud tato kontaktní osoba v systému bude nalezena. V opačném případě, pokud uživatel nevyplní ID kontaktní osoby, dojde k založení nové kontaktní osoby.

ContactPersonReq

Název

Typ

Číselník

Popis

Povinný

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby ze systému CRM

Vždy, pokud je k dispozici

idContactPersonDealer

varchar(20)

 

ID kontaktní osoby z dealerského systému

Vždy

idCustomer

varchar(12)

 

ID koncového zákazníka ze systému CRM

Vždy

status

int

3.10

Status kontaktní osoby

Vždy

titleBefore1

int

3.4

Titul před jménem

 

titleAfter1

int

3.5

Titul za jménem

 

titleBefore2

int

3.4

Titul před jménem

 

titleAfter2

int

3.5

Titul za jménem

 

firstName

varchar(25)

 

Jméno kontaktní osoby

Vždy

lastName

varchar(40)

 

Příjmení kontaktní osoby

Vždy

salutation

varchar(30)

 

Oslovení

 

born

datetime

 

Datum narození

 

positionType

int

3.7

Firemní pozice

 

contactSource

int

3.3

Zdroj kontaktu

 

contactSourceText

varchar(30)

 

Textový popis zdroje kontaktu

 

personalDataAgree

bit

1 – ano

0 – ne

Kontaktní osoba souhlasí s poskytnutím osobních dat a jejich využitím

 

email

varchar(75)

 

Preferovaný  email  – (zobrazuje se v systému CRM)

Vždy

cellPhone

varchar(75)

 

Preferovaný mobilní telefon – (zobrazuje se v systému CRM)

Vždy

phone

varchar(75)

 

Preferovaná pevná linka

– (zobrazuje se v systému CRM)

 

fax

varchar(75)

 

Preferovaný fax

– (zobrazuje se v systému CRM)

 

state

varchar(2)

3.8

Stát – osobní adresa

Vždy

city

varchar(30)

 

Obec – osobní adresa

Vždy

street

varchar(35)

 

Ulice – osobní adresa


houseNumber

varchar(10)

 

Číslo popisné – osobní adresa

 

orientationNumber

varchar(10)

 

Číslo orientační – osobní adresa

 

postalCode

varchar(10)

 

PSČ – osobní adresa

Vždy

note

varchar(4000)

 

Poznámka

 


ContactPersonResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(4000)

Popis návratové hodnoty

idContactPerson

varchar(12)

ID kontaktní osoby ze systému CRM


VehicleResp SendVehicle(VehicleReq req)

Pomocí této metody se odesílá vozidlo do systému CRM. Odesílá se objekt VehicleReq a výstupem metody je objekt VehicleResp, kde důležitým
parametrem je idVehicle. Tento parametr se používá pro další odkazování mezi objekty.

VehicleReq

Název

Typ

Číselník

Popis

Povinný

idVehicle

varchar(12)

 

ID vozidla ze systému CRM

Vždy, pokud je k dispozici

idVehicleDealer

varchar(20)

 

ID vozidla z dealerského systému

Vždy

vin

varchar(17)

 

Vin vozidla

Vždy

idCustomer

varchar(12)

 

ID koncového zákazníka ze systému CRM

Vždy

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby ze systému CRM

 

orderNumber

varchar(20)

 

Číslo objednávky ve tvaru 0000/YYYY

 

idVehicleType

int

3.29

Typ vozu

 

status

int

3.11

Status vozidla

Vždy

registrationPlate

varchar(10)

 

Registrační značka

 

equipment

int

3.12

Výbava vozidla

 

color

int

3.13

Barva vozidla

 

registrationDate

datetime

 

Datum první registrace

 

assignmentDate

datetime

 

Datum předání

 

financialType

int

3.14

Financování vozidla

 

price

int

 

Cena vozu v Kč

 

financialTime

int

3.15

Délka financování vozidla (pokud není vybráno financování „Hotovost“)

 

financialCompany

int

3.16

Společnost (pokud není vybráno financování „Hotovost“)

 

vehicleInsurance

int

3.17

Pojišťovna - Povinné ručení

 

accidentInsurance

int

3.17

Pojišťovna - Havarijní

 

leasingContract

varchar(32)

 

Číslo smlouvy – leasing

 

insuranceContract

varchar(32)

 

Číslo smlouvy – Povinné ručení

 

accidentContract

varchar(32)

 

Číslo smlouvy – Havarijní pojištění

 

originState

int

3.8

Země původu

 

note

varchar(4000)

 

Poznámka

 

serviceman

varchar(12)

 

Id servisní osoby

 

decisionMaker

varchar(12)

 

Id zodpovědné osoby

 

accessories

element

 

Příslušenství

 

VehicleResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

idVehicle

varchar(12)

ID vozidla ze systému CRM

CommunicationResp SendCommunication(CommunicationReq req)

           Slouží k odeslání kontaktu z dealerského systému do systému CRM. Vstupem metody je objekt CommunicationReq a výstupem je objekt CommunicationResp. Pokud se bude vkládat již realizovaný kontakt, tak se kontakt vloží do komunikační historie. Jinak mezi naplánované kontakty. V této metodě je nutné v hlavičce posílat i ID konkrétního uživatele z CRM a také ID stejného uživatele z dealerské aplikace. Vkládaný kontakt je naplánován na uživatele uvedeného v atributu employeeId. Pokud ale uživatel naplánuje kontakt na někoho jiného (jiné ID než zasílá v hlavičce), tak už nemá možnost editace. Tento kontakt má možnost editovat jen osoba , na kterou je naplánován. Pokud je vyplněno ID komunikace tak se provede update komunikace, v případě, že je kontakt na uživatele jeho ID zašle v hlavičce. Kontakt lze naplánovat do minulosti, jen když se jedná o realizovaný kontakt.

CommunicationReq

Název

Typ

Číselník

Popis

Povinný

idCommunication

varchar(12)

 

ID kontaktu ze systému CRM

Vždy pokud je k dispozici

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby ze systému CRM

Vždy

idContactPersonDealer

varchar(20)

 

ID kontaktní osoby z dealerského systému

Vždy

status

int

3.25

Stav kontaktu

Vždy

type

int

3.26

Typ kontaktu

Vždy

employeeId

varchar(5)

 

ID zaměstnance ze systému CRM, na kterého je/byl kontakt naplánován

Vždy

direction

int

 

Směr kontaktu (příchozí -0 /odchozí - 1)

 

name

varchar(40)

 

Název kontaktu

 

date

datetime

 

Datum kontaktu

Vždy

duration

int

 

Doba kontaktu (minimálně 15 minut)

Vždy

note

varchar(max)

 

Poznámka

 

CommunicationResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

Varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

idCommunication

varchar(12)

ID kontaktu ze systému CRM


ServiceOrderResp SendServiceOrder(ServiceOrderReq req)

Metoda odešle servisní zakázku do systému CRM. Odesílá se objekt ServiceOrderReq, kde jsou uvedeny jednotlivé položky servisní zakázky. Důležité je zde vyplnit ID zákazníka a vozidla ze CRM systému, obdržené z předchozích metod, tedy SendCustomer a SendVehicle, nebo si uvedené údaje vyhledat pomocí vyhledávacích metod. Metoda vrací objekt ServiceOrderResp, kde je ID servisní zakázky ze systému CRM. Metoda slouží také k editaci servisní objednávky a jejích položek. V případě editace je nutné vyplnit i položky servisní zakázky, které už editovaná servisní zakázka obsahuje včetně jejich ID. Pokud tyto položky nevyplníme, dojde k jejich smazání.

ServiceOrderReq

Název

Typ

Číselník

Popis

Povinný

idServiceOrder

varchar(12)

 

ID servisní zakázky ze systému CRM

Vždy, pokud je k dispozici

idServiceOrderDealer

varchar(20)

 

ID servisní zakázky z Dealerského systému

Vždy

serviceOrderNumber

varchar(30)

 

Číslo zakázky z dealerského systému

Vždy

idInvoice

varchar(20)

 

ID faktury z dealerského systému

 

invoiceNumber

varchar(30)

 

Číslo faktury z dealerského systému

 

idCustomer

varchar(12)

 

ID koncového zákazníka ze systému CRM

Vždy

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby ze systému CRM

 

idVehicle

varchar(12)

 

ID vozidla ze systému CRM

Vždy

type

int

3.18

Typ zakázky

Vždy

idType

varchar(20)

 

ID typu zakázky (pokud je vybrán typ svolávací akce nutné posílat ID ze systému CRM – viz. metoda 2.3.14)

Vždy, pokud se jedná o svolávací akci

createdDate

datetime

 

Datum založení zakázky

Vždy

totalPriceNoVat

int

 

Celková cena bez DPH v Kč

Vždy

vatValue

int

 

Celkové DPH v Kč

Vždy

totalPrice

int

 

Celková cena s DPH v Kč

Vždy

note

varchar(4000)

 

Poznámka

 

items

element

 

Jednotlivé položky servisní zakázky

Vždy


V elementu „items“ jsou jednotlivé subelementy „item“. Každý tento subelement obsahuje informace o jedné položce servisní zakázky. 

Item

Název

Typ

Číselník

Popis

Povinný

idItem

varchar(12)

 

ID servisní položky

Vždy, pokud je k dispozici

type

int

3.19

Typ servisní položky

Vždy

idType

varchar(20)

 

ID servisní položky

Vždy

note

varchar(4000)

 

Popis

 

amount

decimal(16,6)

 

Množství

Vždy

unit

int

3.20

Měrná jednotka (ID)

Vždy

unitPrice

decimal(16,6)

 

Cena za jednotku v Kč

Vždy

totalPriceNoVat

decimal(16,6)

 

Cena bez DPH (bez slevy) v Kč

Vždy

vatValuePercent

decimal(16,6)

 

DPH v procentech

Vždy

vatValue

decimal(16,6)

 

DPH (bez slevy) v Kč

Vždy

totalPrice

decimal(16,6)

 

Cena s DPH (bez slevy) v Kč

Vždy

discount

decimal(16,6)

 

Přidaná sleva v Kč k ceně bez DPH

Vždy

discountPercent

decimal(16,6)

 

Přidaná sleva v procentech

Vždy

totalPriceNoVatDiscount

decimal(16,6)

 

Cena bez DPH (se slevou) v Kč

Vždy

vatValueDiscount

decimal(16,6)

 

DPH (se slevou) v Kč

Vždy

totalPriceDiscount

decimal(16,6)

 

Cena s DPH (se slevou) v Kč

Vždy


ServiceOrderResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

idServiceOrder

varchar(12)

ID servisní zakázky ze systému CRM


 InvoiceResp SendInvoice(InvoiceReq req)

Touto metodou se odesílají jednotlivé faktury z dealerského systému, kde každá faktura obsahuje jednotlivé fakturované položky. Vstupem je objekt „InvoiceReq“ a výstupem „InvoiceResp“. V objektu „InvoiceResp“ je důležitý parametr idInvoice, který značí, pod jakým ID je faktura v systému CRM vedena. Metoda slouží také k editaci faktury a jejích položek. V případě editace je nutné vyplnit i položky faktury, které už editovaná faktura obsahuje včetně jejich ID. Pokud tyto položky nevyplníme, dojde k jejich smazání.

InvoiceReq

Název

Typ

Číselník

Popis

Povinný

idInvoice

varchar(12)

 

ID faktury ze systému CRM

Vždy, pokud je k dispozici

idInvoiceDealer

varchar(20)

 

ID faktury z Dealerského systému

Vždy

invoiceNumber

varchar(30)

 

Číslo faktury z dealerského systému

Vždy

type

int

3.21

Typ faktury

Vždy

status

int

3.22

Status faktury – komu je faktura směřována

Vždy

idCustomer

varchar(12)

 

ID koncového zákazníka ze systému CRM

Vždy

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby ze systému CRM

 

idVehicle

varchar(12)

 

ID vozidla ze systému CRM

Vždy

idServiceOrder

varchar(12)

 

ID servisní zakázky ze systému CRM

 

serviceOrderNumber

varchar(30)

 

Číslo zakázky z dealerského systému

 

createdDate

datetime

 

Datum založení faktury

Vždy

issueDate

datetime

 

Datum vystavení

Vždy

taxableDate

datetime

 

Datum zdanitelného plnění

Vždy

maturityDate

datetime

 

Datum splatnosti

Vždy

totalPriceNoVat

int

 

Celková cena bez DPH v Kč

Vždy

vatValue

int

 

Celkové DPH v Kč

Vždy

totalPrice

int

 

Celková cena s DPH v Kč

Vždy

note

varchar(4000)

 

Poznámka

 

items

element

 

Jednotlivé položky faktury

Vždy


V elementu „items“ jsou jednotlivé subelementy „item“. Každý tento subelement obsahuje informace o jedné položce faktury.

  Item

Název

Typ

Číselník

Popis

Povinný

idItem

varchar(12)

 

ID položky faktury

Vždy, když je k  dispozici

type

int

3.23

Typ položky faktury

Vždy

idType

varchar(20)

 

ID položky faktury

Vždy

note

varchar(4000)

 

Popis

 

amount

decimal(16,6)

 

Množství

Vždy

unit

int

3.20

Měrná jednotka (ID)

Vždy

unitPrice

decimal(16,6)

 

Cena za jednotku v Kč

Vždy

totalPriceNoVat

decimal(16,6)

 

Cena bez DPH (bez slevy) v Kč

Vždy

vatValuePercent

decimal(16,6)

 

DPH v procentech

Vždy

vatValue

decimal(16,6)

 

DPH (bez slevy) v Kč

Vždy

totalPrice

decimal(16,6)

 

Cena s DPH (bez slevy) v Kč

Vždy

discount

decimal(16,6)

 

Přidaná sleva v Kč k ceně bez DPH

Vždy

discountPercent

decimal(16,6)

 

Přidaná sleva v procentech

Vždy

totalPriceNoVatDiscount

decimal(16,6)

 

Cena bez DPH (se slevou) v Kč

Vždy

vatValueDiscount

decimal(16,6)

 

DPH (se slevou) v Kč

Vždy

totalPriceDiscount

decimal(16,6)

 

Cena s DPH (se slevou) v Kč

Vždy


CustomerDeleteResp DeleteCustomer(CustomerDeleteReq req)

Metoda pro smazání zákazníka ze systému CRM. Vstupním parametrem je objekt CustomerDeleteReq, který obsahuje ID zákazníka ze systému CRM. V objektu odpovědi CustomerDeleteResp je návratový kód a zpráva, jestli vše proběhlo v pořádku nebo skončila metoda chybou. Mazaný zákazník nesmí mít žádné vozidla ( Tedy žádná z kontaktních osob nesmí mít žádné vozidlo ).

CustomerDeleteReq

Název

Typ

Číselník

Popis

idCustomer

varchar(12)

 

ID zákazníka z CRM


CustomerDeleteResp


Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty


ContactPersonDeleteResp DeleteContactPerson(ContactPersonDeleteReq req)

Metoda pro smazání kontaktní osoby ze systému CRM. Vstupním parametrem je objekt ContactPersonDeleteReq, který obsahuje ID kontaktní osoby ze systému CRM V objektu odpovědi ContactPersonDeleteResp je návratový kód a zpráva, jestli vše proběhlo v pořádku nebo skončila metoda chybou. Smazat lze pouze kontaktní osobu z uživatelova dealerství a mazaná kontaktní osoba nesmí mít žádné vozidlo.

ContactPersonDeleteReq

Název

Typ

Číselník

Popis

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby z CRM


ContactPersonDeleteResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty


VehicleDeleteResp DeleteVehicle(VehicleDeleteReq req)

Metoda pro smazání vozidla ze systému CRM. Vstupem metody je objekt VehicleDeleteReq, který obsahuje ID vozidla z CRM. V objektu odpovědi VehicleDeleteResp je návratový kód a zpráva, jestli vše proběhlo v pořádku nebo skončila metoda chybou.  Uživatel může mazat pouze vozidla, na kterých není spuštěný věrnostní program, značka není Volvo a vůz nebyl předán (není vyplněno datum předání).

VehicleDeleteReq

Název

Typ

Číselník

Popis

idVehicle

varchar(12)

 

ID vozidla z CRM

VehicleDeleteResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty


ServiceOrderDeleteResp DeleteServiceOrder(ServiceOrderDeleteReq req)

Metoda pro smazání servisní zakázky ze systému CRM. Servisní zakázka se maže podle zaslaného ID v objektu ServiceOrderDeleteReq, které určuje, o jakou servisní zakázku se jedná v systému CRM.

ServiceOrderDeleteReq

Název

Typ

Popis

idServiceOrder

varchar(12)

ID servisní zakázky ze systému CRM

ServiceOrderDeleteResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty


InvoiceDeleteResp DeleteInvoice(InvoiceDeleteReq req)

Metoda pro smazání faktury ze systému CRM. Servisní zakázka se maže podle zaslaného ID v objektu InvoiceDeleteReq, které určuje, o jakou fakturu se jedná v systému CRM.

InvoiceDeleteReq

Název

Typ

Popis

idInvoice

varchar(12)

ID faktury ze systému CRM

InvoiceDeleteResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty


RecallCampaingFindResp FindRecallCampaing(RecallCampaignFindReq req)

Podle VIN kódu metoda ověří, jestli je na tento VIN kód nějaká svolávací akce, která ještě nebyla na vozidle provedena. Pokud ano, je navrácen seznam svolávacích akcí v objektu RecallCampaingFindResp, kde je mimo ID svolávací akce, které je nutné posílat v servisní zakázce, také název, popis, data platnosti svolávací akce a příznak jestli je tato svolávací akce urgentní či nikoliv. 

RecallCampaignFindReq

Název

Typ

Popis

vin

varchar(17)

Vin kód vozidla

RecallCampaignFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

recallCampaigns

element

Nalezené svolávací akce

                Element recallCampaigns obsahuje jednotlivé subelementy recallCampaign.

RecallCampaign

Název

Typ

Popis

idRecallCampaign

varchar(12)

ID svolávací akce ze systému CRM

name

varchar(150)

Název svolávací akce ze systému CRM

descript

varchar(1000)

Popis svolávací akce ze systému CRM

urgency

bit

Příznak, jestli se jedná o urgentní svolávací akci (1 = urgentní, 0 = není urgentní)

from

datetime

Platnost svolávací akce od data.

To

datetime

Platnost svolávací akce do data.


CustomerFindResp FindCustomer(CustomerFindReq req)

Metoda slouží pro vyhledávání již založených zákazníků v systému CRM. V dotazu na zákazníky se posílá filtrační objekt CustomerFindReq. V odpovědi se posílá seznam zákazníků v objektu CustomerFindResp, kteří odpovídají zadanému filtračnímu objektu. Pokud není vyplněna hodnota počtu hledaných záznamů, vrátí se maximálně deset nalezených záznamů a informace o počtu nalezených záznamů.

CustomerFindReq

Název

Typ

Číselník

Popis

records

int

 

Počet vrácených záznamů hledání. Pokud není vyplněno, je defaultní hodnota nastavena na deset

idCustomer

varchar(12)

 

ID zákazníka z CRM

idCustomerDealer

varchar(20)

 

ID zákazníka z dealerského systému

company

bit

1 – ano

0 – ne

Jestli je hledaný zákazník firma

ico

varchar(10)

 

IČO (jen pokud se jedná o firmu)

dic

varchar(15)

 

DIČ (jen pokud se jedná o firmu)

customerName

varchar(50)

 

Název zákazníka (jen pokud se jedná o firmu)

firstName

varchar(25)

 

Jméno (Jen pokud se nejedná o firmu)

lastName

varchar(40)

 

Příjmení (Jen pokud se nejedná o firmu)

state

varchar(2)

3.8

Stát (Hlavní (registrační) adresa)

city

varchar(30)

 

Obec (Hlavní (registrační) adresa)

postalCode

varchar(10)

 

PSČ (Hlavní (registrační) adresa)

CustomerFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

recordsNumber

int

Celkový počet nalezených záznamů

customers

element

Nalezení zákazníci

Customers

V elementu customers jsou jednotlivé subelementy customer, které jsou totožné jako u objektu typu CustomerReq

ContactPersonFindResp FindContactPerson(ContactPersonFindReq req)

V systému CRM prohledá, podle zadaného filtračního objektu ContactPersonFindReq, všechny kontaktní osoby. Pokud zadaným parametrům odpovídají, odešle zpět seznam kontaktních osob v objektu ContactPersonFindResp. Stejně jako u hledání zákazníků se zde může zadat počet hledaných kontaktních osob. Pokud není vyplněn, vrátí se zpět defaultně maximálně deset záznamů a informace a počtu záznamů, odpovídajících zadanému filtru.

ContactPersonFindReq

Název

Typ

Číselník

Popis

records

int

 

Počet vrácených záznamů hledání. Pokud není vyplněno, je defaultní hodnota nastavena na deset

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby z CRM

idContactPersonDealer

varchar(20)

 

ID kontaktní osoby z dealerské aplikace

idCustomer

varchar(12)

 

ID zákazníka ze systému CRM

email

varchar(75)

 

Email kontaktní osoby

cellPhone

varchar(75)

 

Mobilní telefon

firstName

varchar(25)

 

Jméno

lastName

varchar(40)

 

Příjmení

state

varchar(2)

3.8

Stát (Osobní adresa)

city

varchar(30)

 

Obec (Osobní adresa)

postalCode

varchar(10)

 

PSČ (Osobní adresa)

ContactPersonFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

recordsNumber

int

Celkový počet nalezených záznamů

contactPersons

element

Nalezené kontaktní osoby

ContactPerson

 V elementu contactPersons jsou jednotlivé subelementy contactPerson, které jsou totožné jako u objektu typu ContactPersonReq.

VehicleFindResp FindVehicle(VehicleFindReq req)

             Podle filtračního objektu VehicleFindReq se prohledá systém CRM a vrátí vozidlo v objektu VehicleFindResp, které odpovídá zadaným parametrům.

VehicleFindReq

Název

Typ

Číselník

Popis

vin

varchar(17)

 

VIN kód vozidla

idVehicle

varchar(12)

 

ID vozidla z CRM

idVehicleDealer

varchar(20)

 

ID vozidla z dealerského systému

VehicleFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

vehicle

element

Nalezené vozidlo

Vehicle

Element je totožný jako element vehicle u objektu typu VehicleReq.

CommunicationFindResp FindCommunication(CommunictaionFindReq req)

V systému CRM vyhledá, podle zadaného filtračního objektu CommunicationFindReq, všechny kontakty. Pokud zadaným parametrům odpovídají, odešle zpět seznam kontaktů v objektu CommunicationFindResp. Stejně jako u ostatních hledání se zde může zadat počet hledaných záznamů. Pokud není vyplněn, vrátí se zpět defaultně deset záznamů a informace a počtu nalezených záznamů, odpovídajících zadanému filtru. Pokud je vybrán stav naplánované vybírá se z tabulky naplánovaných kontaktů, pokud realizované vybírá se z tabulky komunikační historie. V případě nevyplnění stavu kontaktu se defaultně vrátí naplánované kontakty. Pokud je vybráno od – do, vrací se kontakty v rozmezí těchto dat, pokud jen do vrací se všechny kontakty, které mají datum kontaktu menší nebo rovno tomuto datu. V případě pouze od se vrací kontakty, které mají datum kontaktu větší nebo rovno tomuto datu.

CommunicationFindReq

Název

Typ

Číselník

Popis

records

int

 

Počet vrácených záznamů hledání. Pokud není vyplněno, defaultní hodnota je nastavena na deset

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby ze systému CRM

from

datetime

 

Datum kontaktu od

to

datetime

 

Datum kontaktu do

status

int

3.25

Stav kontaktu

type

int

3.26

Typ kontaktu

CommunicationFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

communications

element

Nalezené kontakty

Communication

                V elementu communications jsou jednotlivé subelementy communication, element communication je stejný jako communicationReq v metodě SendCommunication.

CodebookDateResp GetCodebookDate()

Aby bylo možné zkontrolovat, jestli všechny číselníky jsou aktuální, využijeme tuto metodu. Metoda vrací objekt CodebookDateResp, kde je uvedeno id číselníku (viz tabulka 3.31) a datum poslední provedené změny na něm. V dealerském systému by se mělo uchovávat poslední datum stažení číselníku. Pokud by toto datum bylo starší, než datum poslední změny, je potřeba stáhnout aktualizaci.

CodebookDateResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

codebooks

element

Číselníky

Codebooks

Název

Typ

Popis

id

int

ID číselníku ze systému CRM

date

datetime

Datum, kdy byla provedena poslední úprava číselníku


CodebookResp GetCodebook(CodebookReq req)

Metoda slouží pro stažení aktuálního číselníku. Na vstupu metody se určuje, který číselník má být stažen. Jednotlivé id číselníků jsou vidět v tabulce 3.31. Tímto stáhneme pouze jeden, námi požadovaný, číselník. Pokud by bylo potřebné stáhnout všechny číselníky, do hodnoty id vložte číslo „0“. Tím metoda bude vědět, že má odeslat všechny číselníky najednou. V návratovém volání dostaneme objekt CodebookResp. Pokud je požadován jeden konkrétní číselník, bude v tomto objektu obsažen pouze jeden číselník.

CodebookReq

Název

Typ

Popis

id

int

ID číselníku

CodebookResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

codebooks

element

Číselníky

                Element codebooks obsahuje jednotlivé subelementy codebook.

Codebook

Název

Typ

Popis

id

int

ID číselníku - tabulka 3.31

name

varchar(1000)

Název číselníkové hodnoty

value

int

Číselníková hodnota


CommunicationDeleteResp DeleteCommunication(CommunicationDeleteReq req)

Metoda pro smazání kontaktu ze systému CRM. Vstupem je objekt CommunicationDeleteReq, který obsahuje ID kontaktu, pod kterým je veden v systému CRM. Smazat lze pouze naplánovaný kontakt! A musí být naplánován na uživatele, který se o smazání pokouší (ID uživatele z CRM zasílané v hlavičce požadavku).

CommunicationDeleteReq

Název

Typ

Popis

idCommunication

varchar(12)

ID plánovaného kontaktu z CRM

CommunicationDeleteResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty


CommunicationRealizeResp RealizeCommunication(CommunicationRealizeReq req)

            Metoda pro realizování kontaktu v systému CRM. Vstupem je objekt CommunicationRealizeReq, který obsahuje ID kontaktu, pod kterým je veden v systému CRM. Realizovat lze pouze naplánovaný kontakt! A musí být naplánován na uživatele, který se o realizaci pokouší (ID uživatele z CRM zasílané v hlavičce požadavku).

CommunicationRealizeReq

Název

Typ

Popis

idCommunication

varchar(12)

ID plánovaného kontaktu z CRM

CommunicationRealizeResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty


LoyaltyProgramFindResp FindLoyaltyProgram(LoyaltyProgramFindReq req)

Podle filtračního objektu LoyaltyProgramFindReq, se prohledá systém CRM a vrátí odpovídající věrnostní programy  v objektu LoyaltyProgramFindResp.

LoyaltyProgramFindReq

Název

Typ

Popis

records

int

Počet vrácených záznamů hledání. Pokud není vyplněno, defaultní hodnota je nastavena na deset

idVehicle

varchar(12)

ID vozu ze systému CRM

idContactPerson

varchar(12)

ID kontaktní osoby ze systému CRM

idCustomer

varchar(12)

ID zákazníka ze systému CRM

vin

varchar(17)

VIN kód vozidla

from

datetime

Datum aktivace věrnostního programu na voze od

to

datetime

Datum aktivace věrnostního programu na voze do

LoyaltyProgramFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

recordsNumber

int

Celkový počet nalezených záznamů

loyaltyPrograms

element

Nalezené věrnostní programy

                Element loyaltyPrograms obsahuje jednotlivé subelementy loyaltyProgram.

LoyaltyProgram

Název

Typ

Popis

idVehicle

varchar(12)

ID vozu ze systému CRM

idVehicleDealer

varchar(20)

ID vozu z dealerského systému

vin

varchar(17)

Vin vozidla

activationDate

datetime

Datum aktivace věrnostního programu


MotivationProgramFindResp FindMotivationProgram(MotivationProgramFindReq req)

Podle filtračního objektu MotivationProgramFindReq, se prohledá systém CRM a vrátí odpovídající a aktivní motivační programy  v objektu MotivationProgramFindResp.

MotivationProgramFindReq

Název

Typ

Popis

records

int

Počet vrácených záznamů hledání. Pokud není vyplněno, defaultní hodnota je nastavena na deset

idContactPerson

varchar(12)

ID kontaktní osoby ze systému CRM

from

datetime

Datum aktivace věrnostního programu na voze od

to

datetime

Datum aktivace věrnostního programu na voze do

MotivationProgramFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

records

int

Celkový počet nalezených záznamů

motivationPrograms

element

Nalezené motivační programy

                Element motivationPrograms obsahuje jednotlivé subelementy motivationProgram. 

MotivationProgram

Název

Typ

Popis

idContactPerson

varchar(12)

ID kontaktní osoby ze systému CRM

idContactPersonDealer

varchar(20)

ID kontaktní osoby z dealerského systému

activationDate

datetime

Datum aktivace motivačního programu

NewFindResp FindNew(NewFindReq req)

Podle filtračního objektu NewsFindReq, se prohledá systém CRM a metoda vrátí odpovídající novinky v objektu NewsFindResp. Musí být vyplněno alespoň jedno datum!

NewFindReq

Název

Typ

Popis

records

int

Počet vrácených záznamů hledání. Pokud není vyplněno, defaultní hodnota je nastavena na deset.

from

datetime

Vložení novinky od

to

datetime

Vložení novinky do

NewFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

recordsNumber

int

Celkový počet nalezených záznamů

news

element

Nalezené novinky

 
             
Element news obsahuje jednotlivé subelementy new.

New

Název

Typ

Popis

idNew

varchar(12)

ID novinky ze systému CRM

name

varchar(128)

Název novinky

content

varchar(max)

Obsah novinky (plain text / html )SellerFindResp FindSeller(SellerFindReq req)

Podle filtračního objektu SellerFindReq, se prohledá systém CRM a metoda vrátí odpovídající prodejce v objektu SellerFindResp.

SellerFindReq

Název

Typ

Číselník

Popis

records

int

 

Počet vrácených záznamů hledání. Pokud není vyplněno, defaultní hodnota je nastavena na deset.

idSeller

varchar(5)

 

ID prodejce ze systému CRM

active

bool

 

Příznak jestlí je prodejce aktivní  ( 1 – Aktivní / 0 – neaktivní )

login

varchar(15)

 

Login zaměstnance ze systému CRM

idSellerRole

varchar(5)

3.27

ID role prodejce ze systému CRM

SellerFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

recordsNumber

int

Celkový počet nalezených záznamů

sellers

element

Nalezení prodejci

                Element sellers obsahuje jednotlivé subelementy seller.

Seller

Název

Typ

Číselník

Popis

idSeller

varchar(5)

 

ID prodejce ze systému CRM

peronalNumber

varchar(10)

 

Osobní číslo prodejce

name

varchar(25)

 

Jméno prodejce

surname

varchar(30)

 

Příjmení prodejce

secondSurname

varchar(30)

 

Druhé příjmení prodejce

label

varchar(30)

 

Na štítek

titleBefore

varchar(10)

 

Titul před jménem

titleAfter

varchar(10)

 

Titul za jménem

sellerRoles

element

 

Role prodejce

                Element sellerRoles obsahuje jednotlivé subelementy sellerRole.

SellerRole

Název

Typ

Číselník

Popis

idSellerRole

varchar(5)

3.27

Id role prodejce


PreferredVehicleResp SendPreferredVehicle(PreferredVehicleReq req)

Pomocí této metody se odesílá preferovaný vůz do systému CRM. Odesílá se objekt PreferredVehicleReq a výstupem metody je objekt PreferredVehicleResp. Preferovaný vůz nelze vkládat, nebo editovat, pokud je aktivní motivační program!

PreferredVehicleReq

Název

Typ

Číselník

Popis

Povinný

idCustomer

varchar(12)

 

ID zákazníka ze systému CRM

Vždy, pokud je k dispozici

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby ze systému CRM

Vždy

idVehicleType

varchar(5)

3.29

ID typu vozu

Vždy

idPlannedPurchaseTerm

int

3.28

ID lhůty plánovaného nákupu

Vždy

PreferredVehicleResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(4000)

Popis návratové hodnotyCustomerSellerRelationshipFindResp FindCustomerSellerRelationship(CustomerSellerRelationshipFindReq req)

Podle filtračního objektu CustomerSellerRelationshipFindReq, se prohledá systém CRM a metoda vrátí odpovídající vazby v objektu CustomerSellerRelationshipFindResp. Musí být vyplněno vždy jedno ID, buď ID prodejce, nebo ID zákazníka.

CustomerSellerRelationshipFindReq

Název

Typ

Číselník

Popis

records

int

 

Počet vrácených záznamů hledání. Pokud není vyplněno, defaultní hodnota je nastavena na deset.

idSeller

varchar(5)

 

ID prodejce ze systému CRM

idCustomer

varchar(12)

 

ID zákazníka ze systému CRM

CustomerSellerRelationshipFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

recordsNumber

int

Celkový počet nalezených záznamů

relationships

element

Nalezené vazby

 

                Element realtionships obsahuje jednotlivé subelementy relationship.

Relationship

Název

Typ

Popis

idCustomer

varchar(12)

ID zákazníka ze systému CRM

idSeller

varchar(5)

ID prodejce ze systému CRM


 ContactFindResp FindContact(ContactFindReq req)

Podle filtračního objektu ContactFindReq se prohledá systém CRM a metoda vrátí odpovídající kontakty v objektu ContactFindResp.

ContactFindReq

Název

Typ

Číselník

Popis

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby ze systému CRM

idType

int

3.30

ID typu kontaktu

ContactFindResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

contacts

element

Nalezené kontakty

Element contacts obsahuje jednotlivé subelementy contact. 

Contact

Název

Typ

Číselník

Popis

idType

int

3.30

ID typu kontaktu

value

varchar(75)

 

Hodnota kontaktu

 

CustomerArchiveResp ArchiveCustomer(CustomerArchiveReq req)

Metoda slouží k archivaci/dearchivaci zákazníka. Archivovat lze pouze zákazníka, u kterého neexistuje naplánovaný kontakt na žádnou z jeho kontaktních osob!

CustomerArchiveReq

Název

Typ

Číselník

Popis

idCustomer

varchar(12)

 

ID zákazníka ze systému CRM

archive

bit


1 – archivovat / 0 - dearchivovat

CustomerArchiveResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty


VehicleTransferResp TrasnferVehicle(VehicleTransferReq req)

Metoda slouží pro převod vozu z jednoho zákazníka (kontaktní osoby) na jiného zákazníka (kontaktní osobu). V případě, že je aktivní věrnostní program na převáděném voze, tak dojde také k jeho převodu na novou kontaktní osobu, pokud nová kontaktní osoba má spuštěný věrnostní program na jiném voze než na převáděném, tak věrnostní program na převáděném voze bude zrušen. 

VehicleTransferReq

Název

Typ

Číselník

Popis

Povinný

idCustomer

varchar(12)

 

ID zákazníka z CRM

Vždy

idContactPerson

varchar(12)

 

ID kontaktní osoby z CRM

Vždy

idVehicle

varchar(12)

 

ID převáděného vozu z CRM

Vždy

VehicleTransferResp

Název

Typ

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty


 ServiceOrderFindResp FindServiceOrder(ServiceOrderFindReq req)

V systému CRM prohledá, podle zadaného filtračního objektu ServiceOrderFindReq, všechny servisní zakázky. Pokud taková servisní zakázka existuje v systému, vrátí ji včetně jejích položek.

ServiceOrderFindReq

Název

Typ

Číselník

Popis

idServiceOrder

varchar(12)

 

ID servisní zakázky ze systému CRM

idServiceOrderDealer

varchar(20)

 

ID servisní zakázky z dealerského systému

ServiceOrderFindResp

Název

Typ

Číselník

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatus

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

communicationStatusMessage

serviceOrder

element

 

Servisní zakázka

 

Element serviceOrder obsahuje servisní zakázku, která má stejné atributy jako objekt při odesílání servisní zakázky v metodě SendServiceOrder


InvoiceFindResp FindInvoice(InvoiceFindReq req)

V systému CRM prohledá, podle zadaného filtračního objektu InvoiceFindReq, všechny faktury. Pokud taková faktura existuje v systému, vrátí ji včetně jejích položek. 

InvoiceFindReq

Název

Typ

Číselník

Popis

idInvoice

varchar(12)

 

ID faktury ze systému CRM

idInvoiceDealer

varchar(20)

 

ID faktury z dealerského systému

InvoiceFindResp

Název

Typ

Číselník

Popis

communicationStatus

int

Kód návratové hodnoty

communicationStatus

communicationStatusMessage

varchar(1000)

Popis návratové hodnoty

communicationStatusMessage

invoice

element

 

Faktura

Element invoice obsahuje servisní zakázku, která má stejné atributy jako objekt při odesílání faktury v metodě SendInvoice


Návratové kódy a chybové hlášky

CommunicationStatus

CommunicationStatusMessage

Popis

200

OK

Vše je v pořádku

500

InternalServerError

Interní chyba systému (náhodná = timeout, pravidelná = bug)

530

LoginFailed

Neplatné přihlášení. Uživatelské jméno, heslo nebo softwarový klíč je chybný.

531

WrongSessionId

Přidělené sessionId je neplatné.

533

ParametersNotFound

Nejsou vyplněny všechny povinné položky (v závorce je vidět, o které položky se jedná) nebo mají chybnou délku nebo hodnotu.

534

VinAlreadyExists

Uvedený VIN kód je již použit.

535

RecallCampaingsNotFound

Pro uvedený VIN kód nebyly nalezeny žádné svolávací akce.

536

CustomerNot Found

Uvedený zákazník nebyl nalezen

537

ContactPersonNotFound

Uvedená kontaktní osoba nebyla nalezena

538

VehicleNotFound

Uvedené vozidlo nebylo nalezeno

539

ServiceOrderNotFound

Uvedená servisní zakázka nebyla nalezena

540

InvoiceNotFound

Uvedená faktura nebyla nalezena

541

AddressNotFound

Zadaná adresa nelze dohledat

542

CommunicationNotFound

Nebyla nalezena žádná komunikace, odpovídající zadaným parametrům

543

ItemAlreadyDeleted

Mazaný záznam je již je smazán.

544

CommunicationAlreadyRealized

Kontakt je již realizován

545

LoyaltyProgramNotFound

Nebyl nalezen žádný věrnostní program odpovídající zadaným parametrům

546

MotivationProgramNotFound

Nebyl nalezen žádný motivační program odpovídající zadaným parametrům

547

NewsNotFound

Nebyly nalezeny žádné novinky

548

SellerNotFound

Nebyl nalezen žádný prodejce odpovídající zadaným parametrům

549

CanNotInsertPreferedVehicle

Nelze vložit preferovaný vůz, protože je aktivní motivační program, nebo je zákazník archivovaný

550

CustomerSellerRelationshipNotFound

Nebyla nalezena vazba mezi zákazníkem a prodejcem podle zadaných parametrů

551

ContactNotFound

Nebyl nalezen žádný kontakt odpovídající zadaným parametrům

552

CanNotInsertContactPerson

Nelze vložit kontaktní osobu, například z důvodu, že zákazník nebyl nalezen, je archivován, nebo uživatel nemůže se zadaným zákazníkem pracovat.

553

ArchivedData

S archivovaným zákazníkem nelze pracovat

554

NoPermision

Uživatel nemá oprávnění – např. Zákazník je z jiného dealerství

555

InvalidUserId

Vazba mezi ID uživatele je neplatná

556

CanNotDelete

Nelze smazat – u vozu když je spuštěn věrnostní program, nebo je značka Volvo, a nebo má vůz vyplněno datum předání

-          u kontaktní osoby pokud má přiřazen nějaký vůz

-          u zákazníka pokud nějaká z jeho kontaktních osob má přiřazen vůz

557

InvalidRelationship

Chybně zadané ID – např. K zadanému ID zákazníka neexistuje kontaktní osoba s uvedeným ID

558

CanNotArchive

Zákazníka nelze archivovat – např. z důvodu, že jsou naplánovány kontakty na některou z jeho kontaktních osob


Status zákazník

ID

Název

149

150

151

Pan

Paní

Firma

 

Právní forma společnosti

ID

Název

241

242

243

244

245

246

247

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

Společnost s ručením omezeným

Akciová společnost

Veřejná obchodní společnost

Komanditní společnost

Fyzická osoba

Družstvo

Nadace

Církevní organizace

Organizační jednotka sdružení

Obecně prospěšná společnost

Organizační složka

Organizační složka státu

Odštěpný závod

Příspěvková organizace

Samostatně hospodařící rolník nezapsaný v OR

Státní podnik

Sdružení

Sdružení podnikatelů

Veřejnoprávní instituce

Zájmové sdružení právnických osob

Zahraniční osoba

 

Zdroj kontaktu

ID

Název

1

2

3

4

5

10

11

12

14

Komunikační centrum VACZ

Event

Vlastní kontakt prodejce

Ostatní

Doporučení

Fleet vent.

FACEBOOK VACZ

Web

Promo akce

 

Titul před jménem

ID

Název

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Ak.

Ak.Arch.

Ak.Mal.

Arch.

Bc.

Dipl.

Dipl. Ek.

Dipl. Ing.

DiS.

Doc MUDr.

Doc.

Doc.Ing.

Dr.

Hrabě

Ing.

Ing.Arch.

JUDr.

JUDr.PhDr.

MBA

MgA.

Mgr.

MUDr.

MVDr.

PaedDr

PharmDr.

PhDr.

PhMr.

Prof.

Prof.JUDr.

RNDr.

RSDr.

Th.Mgr.

DSc.

 

Titul za jménem

ID

Název

34

35

36

37

38

307

CSc.

DrSc.

M.D.

MBA

Ph.D.

MSc. In SHRM

 

Fleet

ID

Název

302

303

304

Není fleet

Fleet

VIP fleet

 

Firemní pozice

ID

Název

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

‚Chargé ď affairs

Ambassador

Consular official

Člen dozorčí rady

Člen představenstva

Důchodce

Generální ředitel

Head of the Consulat Section

Honorary Consul

Honorary General Konsul

Jednatel

Jednatel & Společník

Majitel

Manažer

Podnikatel & Živnostník

Předseda představenstva

Ředitel

Společník

Student

Zaměstnanec

 

Stát

KÓD

Název

1

2

3

4

5

7

9

10

11

28

30

70

111

134

Rakousko                                         

Česká Republika                                  

Německo                                          

Velká Británie                                   

Maďarsko                                          

Itálie                                           

Polská Republika                                 

Slovenská Republika                              

Slovinsko                                        

Belgie

Bulharsko

Francie

Lucembursko

Nizozemí

 

Typ kontaktní osoby

ID

Název

1

2

3

Řidič

Majitel

Správce vozového parku

 

Status kontaktní osoby

ID

Název

149

150

Pan

Paní

 

Status vozidla

ID

Název

195

196

197

198

199

Demovůz

Nový

Ojetý

Showroom

Skladový

 

Výbava vozidla

ID

Název

3

4

14

15

16

17

18

Základ

Kinetic

Momentum

Summum

Edition

R-Design

Executive

 

Barva vozidla

KÓD

Název

5

6

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Oyster Grey

Celestial Blue

Electric Silver Metallic

Cosmic White Metallic

Seashell Metallic

Ember Black Pearl

Chameleon Blue

Vanila Pearl

Savile Grey Pearl

Caper Green Pearl

Terra Bronze Pearl

Lime Grass Green

Caspian Blue

Orange Flame

Flamenco Red Metallic

Electrum Gold

Vibrant Copper Metallic

Java Brown

Black Sapphire

Titanium Grey Metallic

Blackcurrant

Shadow Blue

Passion Red

Ice White

Silver Metallic

Rebel Blue

Black Stone

Twilight Metallic

Magic Blue

Biarritz Blue

Raw Cooper Metallic

Misty Blue Metallic

Bright Silver Metallic

Rich Java Metallic

Inscription Electric Silver Metallic

Power Blue Metallic

 

Financování vozidla

ID

Název

68

69

70

71

72

Finanční leasing

Hotovost

Operativní leasing

Protiúčet

Úvěr

 

Délka financování vozidlat

ID

Název

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

 3 měsíce

 6 měsíců

 9 měsíců

12 měsíců

24 měsíců

36 měsíců

48 měsíců

60 měsíců

72 měsíců

84 měsíců

 

Leasingová společnost

ID

Název

1

2

3

6

7

8

10

13

15

17

18

24

25

29

30

31

32

33

35

38

40

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

75

76

77

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

ALD Automotive s.r.o.

BUSINESS LEASE s.r.o.

UNICREDIT LEASING CZ, a.s.

Credium, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

D.S. Leasing, a.s.

TRANSFINANCE a.s.

BAWAG Leasing & Fleet s.r.o.

ŠkoFIN s.r.o.

VB Leasing CZ, spol s r.o.

Lease Plan Česká republika, s.r.o.

FCE Credit, s.r.o.

ARVAL CZ s.r.o.

GE Money Auto, a.s.

S MORAVA Leasing, a.s.

Raiffeisen – Leasing, s.r.o.

ING Lease  (C.R.), s.r.o.

Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.

s Autoleasing, a.s.

SG Equipment Finance Czech Rep. s.r.o.

GE Money Multiservis, a.s.

TT-Complex, s.r.o.

AGRO LEASING J. Hradec s.r.o.

ARCHER SHERIDAN, s.r.o.

BN LEASING, a.s.

BOHEMIA, s.r.o.

CETELEM ČR, a.s.

COFIDIS s.r.o.

Commerz Real CZ s.r.o.

Česká finanční, spol. s r.o.

ČSOB Factoring,

DIL Immobilien-Leasing Praha Kon. S.r.o.

ECS International Czech Republic, s.r.o.

ESSOX, s.r.o.

Factoring České spořitelny, a.s.

Factoring KB, a.s.

Fortis Lease Czech s.r.o.

GMAC, a.s.

GRENKELEASING s.r.o.

Home Credit a.s

IKB Leasing ČR s.r.o.

Immoconsult Leasing Czechia s.r.o.

IMMORENT ČR, s.r.o.

IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.

KPMG Česká republika, s.r.o.

LEASETREND s.r.o.

Mazars Audit s.r.o.

Mercedes-Benz Financial Serv. ČR s.r.o.

NLB Factoring, a.s.

Oberbank Leasing spol. s r.o.

PricewaterhouseCoopers Česká r., s.r.o.

PROFI CREDIT Czech, a.s.

Provident Financial s.r.o.

PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

RELEAS a.s.

RT TORAX, s.r.o.

Santander Consumer Finance a. s.

Santander Consumer Leasing s.r.o.

SCANIA FINANCE Czech Republic, s.r.o.

Servis Leasing a.s.

SüdLeasing, s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

UNILEASING, a.s.

VLTAVÍN leas, a.s.

 

Pojišťovna pro vozidla

ID

Název

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

264

265

266

267

268

269

270

271

272

274

275

276

277

278

279

280

281

282

284

285

286

Allianz pojišťovna, a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Česká pojišťovna a.s.

Generali pojištovna a.s.

Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Pojišťovna ČS, a.s.

Triglav pojišťovna, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.

ZURICH

ČSOB Pojišťovna, a. s

AEGON Pojišťovna, a.s.

Amcico pojišťovna a.s.

Aviva životní pojišťovna, a.s.

AXA pojišťovna a.s.

AXA životní pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

DIRECT Pojišťovna, a.s.

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.

Exportní garanční a pojišťovací spol., a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

HDI Versicherung AG, organizační složka

ING Životní pojišťovna N.V.

Komerční pojišťovna, a.s.

MAXIMA pojišťovna, a.s.

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.

Pojišťovna VZP, a.s.

Slavia pojišťovna a.s.

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Wüstenrot pojišťovna a.s.

Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.

 

Typ zakázky

ID

Název

1

2

3

Svolávací akce

Servisní prohlídka

Garanční prohlídka

 

Typ servisní položky

ID

Název

1

2

Náhradní díl

Operace

 

Měrné jednotky

ID

MJ

Název

Typ měrné jednotky

1

2

3

4

5

6

7

8

m

g

h

m2

l

%

ks

-

Metr

Gram

Hodina

Metr čtvereční

Litr

Procento

Kus

Ostatní

Délka

Váha

Čas

Plocha

Objem

Procenta

Balící

Obecná (pro příplatky)

 

Typ faktury

ID

Název

1

2

Servisní

Prodejní 

Typ faktury

ID

Název

1

2

3

Koncovému zákazníkovi

Importérovi

Dealerovi

 

Typ položky faktury

ID

Název

1

2

3

4

5

Náhradní díl

Operace

Vůz

Výbava

Služba

 

Kód dealera

Kód

Název

1379

1386

1722

1723

1726

1727

1728

1730

1733

1736

1737

1739

1741

1742

1743

1749

1793

1794

1795

1797

1798

Auto Kurtz

Auto Palace Brno

Homolka Rudolf

SPX – Car a.s.

Civa Trans

  1. Charouz KV

Autokomplex – Matejka

Auto Volf s.r.o.

City Car s.r.o.

Srba Servis s.r.o.

A Charouz Praha s.r.o.

Auto Pruhonice Dejvice

Auto Průhonice Stodůlky

Autocentrum Rozkoš Jihlava

Bandall

Auto Pruhonice

Sven Car

Dekom System

Dekom Service

Auto Palace Sporilov

Auto Staiger

 

 

Stav plánovaného kontaktu

ID

Název

1

2

3

4

Zadán

Označen

Realizován

Zrušen

 

Typ plánovaného kontaktu

ID

Název

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

Direct mail

E-mail

Emailing

Event

Materiály z Call Centra

Pošta

SMS zpráva

Schůzka

Telefonát

Test drive

Ukončit komunikaci

Získán podpis

Chat

Infolinka

WEB – IPMP

WEB – LIV magazín

WEB – banner

Dopis nebo dotazník

Telemarketing

Reklamace

Prodloužení asistence

1.kontakt po předání

2.kontakt po předání

Stížnost

Zkontroluj a archivuj

Test drive z WEBu

Poznámka

Emailový odkaz

Žádost o novinky

 

Role Prodejce

ID

Název

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Aftersales Manager

Director

Dealer Principal

General Manager

Business Manager

Diplomat & Expatriate Sales Manager

Finance Department – Accountant

Paint Refinisher

Part Advisor

Parts Advisor

Parts Manager

Personal Service Technician

Receptionist

Sales

Sales Assistant

Sales Consultant

Sales Manager

Service

Service Advisor

Service Manager

Technician

Used Car Sales Consultant

Used Car Sales Manager

Warranty Advisor

Wholesale Consultant (fleet)

 

Lhůta plánovaného nákupu

ID

Název

252

253

254

255

3 měsíce

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

 

Typ vozu

ID

Název

00707

00709

00710

00711

00712

00713

00715

00717

00718

00719

00723

00724

01001

01003

01004

01006

01007

01008

01009

01010

01011

01012

01013

01014

01015

01016

01017

01018

01019

C70

Ostatní

S40 II

S40

S60

S60R

S80

V40

V50

V70

XC70

XC90

C70 II

S80 II

C30

V70 II

XC70 II

XC60

XC90 II

S60 II

V60

V40 II

V40 II CC

V60 PHEV

V40 II R-D

V60 VOR

V40 II VOR

V40 II CC VOR

XC60 VOR

 

Typ kontaktu

ID

Název

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Status zákazník

Právní forma společnosti

Zdroj kontaktu

Titul před jménem

Titul za jménem

Fleet

Firemní pozice

Stát

Typ kontaktní osoby

Status kontaktní osoby

Status vozidla

Výbava vozidla

Barva vozidla

Financování vozidla

Délka financování vozidla

Leasingová společnost

Pojišťovna pro vozidla

Typ zakázky

Typ servisní položky

Měrné jednotky

Typ faktury

Status faktury

Typ položky faktury

Kód dealera

Stav plánovaného kontaktu

Typ plánovaného kontaktu

Role prodejce

Lhůta plánovaného nákupu

Typ vozu

Typ kontaktu

Kampaně